Tag Archives: Svart städhjälp

Europas nya arbetarbin

Utan att instämma i varje analys är jag ända entusiatisk över Le Monde Diplomatiques tyska utgava. Huvudredaktionens sits i Frankrike begränsar inte den internationella utblicken, därtill har varje sprakregion sin egen redaktion och i varje nummer ett par tre bidrag fran lokala journalister. I majnumret handlar en av dessa om den expansiva svarta arbetsmarknaden för „Putzfrauen“ i Tyskland, kvinnlig städhjälp alltsa. Ansvar för hem och hushall fördelar sig –men inte mellan män och kvinnor, konstaterar skribenten syrligt, utan mellan tyska kvinnor och kvinnor som invandrat. Dessa nya slittaliga arbetare i befinner sig legalt och socialt i en grazon, ett ingemansland där arbetsgivaren utgör den enda instansen och relationerna aterfinns pa en skala mellan utsugning och vänskapligt samförstand. Förutom att penetrera klichéen om att „invandrarkvinnor“ automatiskt besitter städ- och matlagningskunskaper riktar artikeln uppmärksamhet mot den tyska politikens ovilja att befatta sig med ämnet. ”Hushallsnära tjänster” är ett faktum och när tyska kvinnor i allt högre utsträckning arbetar utanför hemmet uppstar ett vakuum. Feminismens upplysningkampanjer har inte lyckats rubba könsobalansen i denna grazon. Och även om det är hönan och inte ägget sa bidrar naturligtvis uppfattningen att dessa tjänster av hävd skall vara obetalda till att män inte befattar sig med disk, dukning och dammsugning.

Relativt fa tyskar star öppet för asikten att kvinnor skall stanna hemma framför spisen. Möjligen florerar föreställningnen i form av önskedrömmar men eftersom scenariot inte motsvarar befolkningens livssituation kan man knappast tala om en folklig förankring. Den kompakta tystnaden i politiska sammanhang vad gäller temat städhjälp underbygger naturligtvis könsrollstänkandet. Genomsnittstysken, emellertid, överför pragmatiskt resonemanget fran ”kvinnan” (dvs hustrun, flickvännen, mamman) till ”invandrarkvinnan”. Hon är det nya arbetarbiet, skapt för sin uppgift, nogrann och tacksam över att sättas i jobb.

Helt osannt är nu inte detta. Kemistuderande, sjuksköterskor, skribenter och arbetlösa, kort sagt representanter fran en mängd olika yrkesgrupper, städar för närvarande de tyska hushallen. Sinsemellan skiljer de sig at, men de är alla invandrade. En betydelsefull andel av dessa kvinnor saknar uppehallstillstand. Det säger sig självt att det inte handlar om personer som, vilket konservativa samhällskritiker titt som tätt pastar, har kommit hit för att snuva tyskarna pa deras arbetsplatser. Det är ofta överkvalificerade kvinnor som fyller ett opatalat, men svart, hal i den tyska ekonomin. Och de tjänar mer än i sina respektive hemländer, alternativt om de är pa flykt tjänar de ungefär lika mycket som i det andra svarta halet: prostitution. Med dessa pengar försörjer de sina närmaste och lever förvisso i exil men under jämförelsevis drägliga omständigheter. Sammantaget utför de uppgifter som västeuropeer inte längre har lust till, för löner som västeuropeer inte har lust till.

Dessa sjuksköterskor fran Zambia, kemiprofessorer fran fd Sovjet och studerande fran Bulgarien utgör en s.k. brain drain, de är förslösat socialt kapital, som rinner fran fattigare delar av världen till, bland annat, Tyskland. Ironiskt nog patalas dessa kvinnor sällan när man diskuterar just hur överkvalifcerade invandrare stöts ut fran den europeiska arbetsmarknaden. Men, vilket journalisten i Le Monde ocksa papekar: sa länge västeuropeiska politiker fortsätter att behandla hushallsnära tjänster som luft, ett stycke arbetsmarknad som inte borde behöva existera, sa kommer mänskligt kapital att fortsätta rinna ut ur vara kloaker.


Bra om de svenska förhållandena

Andra bloggar om:
, ,

Advertisements

1 Comment

Filed under Essä, Migration